Chính phủ thông qua đề xuất giảm sàn thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký văn bản về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Chính phủ thông qua đề xuất giảm sàn thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
Chính phủ thông qua đề xuất giảm sàn thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Theo đó, Chính phủ thông qua việc trình UBTVQH dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản ngày 16/12/2022.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo UBTVQH chậm nhất trong ngày 19/12 về dự thảo nghị quyết nêu trên theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo UBTVQH chậm nhất là ngày 19/12 cho phép bổ sung dự thảo nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình UBTVQH xem xét, thông qua theo quy trình một phiên họp trong năm 2022, soạn thảo theo quy trình, thủ tục rút gọn. Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu cho Bộ Tư pháp theo quy định.

Chuyên đề