Tại Hội thảo phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã cho rằng cần có sàn giao dịch chứng khoán riêng dành cho đối tượng là các doanh nghiệp Start-Ups. Đây sẽ là môi trường giúp những doanh nghiệp này có cơ hội tìm được vốn tốt hơn, thay vì chỉ chủ yếu trông cậy vào vốn ngân hàng như hiện nay.
Chính phủ muốn có sàn chứng khoán riêng cho Start-Ups
Theo FBNC