Chính phủ đề xuất nghị quyết mới thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 20/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
TP.HCM được đề xuất áp dụng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù mới
TP.HCM được đề xuất áp dụng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù mới

Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp UBND TP.HCM và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Dự thảo này cần gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số cơ chế, chính sách đặc thù sẽ được thí điểm để giúp TP.HCM phát triển. Các chính sách này liên quan quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền TP.HCM và thành phố Thủ Đức.

Chuyên đề