Chính phủ cho ý kiến về phương án đầu tư Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Cao Bằng về phương án đầu tư giai đoạn 2, Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 18/7, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 5387/VPCP-CN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với đề nghị của UBND tỉnh Cao Bằng, về phương án đầu tư giai đoạn 2, Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Phó Thủ tướng yêu cầu, UBND tỉnh Cao Bằng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan làm rõ khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2 của Dự án để nghiên cứu, đề xuất hình thức đầu tư phù hợp, theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 21/2/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, ngày 16/1/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên. Cụ thể, tuyến cao tốc dài hơn 121 km (qua địa phận Lạng Sơn khoảng 52 km, qua địa phận Cao Bằng hơn 69 km). Đồng thời, điều chỉnh quy mô phân kỳ Dự án, giai đoạn 1 đầu tư 93,35 km (từ Km 0 tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn đến khoảng Km 93+350 điểm giao với quốc lộ 3 huyện Quảng Hoà, Cao Bằng); giai đoạn 2 đầu tư tiếp 27,71 km còn lại (từ khoảng Km 93+350 đến Km 121+060, điểm cuối tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh).

Điều chỉnh tổng mức đầu tư sơ bộ Dự án 22.690 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 13.174 tỷ đồng (phần vốn do Nhà đầu tư huy động 6.594 tỷ đồng, vốn Nhà nước tham gia trong Dự án 6.580 tỷ đồng); giai đoạn 2 khoảng 9.516 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác). Thời gian thực hiện Dự án giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2025, giai đoạn 2 sau năm 2025.

Chuyên đề