Chính phủ bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 3/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.
Nghị định số 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2023, đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai. Ảnh: Nhã Chi
Nghị định số 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2023, đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai. Ảnh: Nhã Chi

Nghị định đã bổ sung nhiều quy định mới quan trọng liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai. Trong đó đáng lưu ý là bổ sung Điều 17a vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Theo đó, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện: thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên; đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Chuyên đề