Chính phủ ban hành nghị định mới về hợp đồng xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC). Ảnh: Tiên Giang
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC). Ảnh: Tiên Giang

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh; quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng; giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng; nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng...

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC). Theo Nghị định, hợp đồng EPC được ưu tiên áp dụng đối với dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ. Trước khi quyết định áp dụng loại hợp đồng EPC, người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức đánh giá các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, rút ngắn thời gian thực hiện của dự án, tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của dự án được phê duyệt và đảm bảo tính khả thi của việc áp dụng loại hợp đồng EPC so với các loại hợp đồng khác.

Nghị định có hướng dẫn về chuyển tiếp. Trong đó, đối với các hợp đồng xây dựng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án và không phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên…

Chuyên đề