Chi hơn 7.500 tỷ đồng bảo trì đường bộ

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, năm 2016, tổng chi cho công tác bảo trì quốc lộ và các nhiệm vụ có liên quan là gần 7.530 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, chi cho công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ 708 tỷ đồng; chi cho công tác sửa chữa định kỳ 6.000 tỷ đồng; chi cho công tác an toàn giao thông, xử lý điểm đen, khắc phục bão lũ và chi cho các nhiệm vụ có liên quan khác 821 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, năm 2016, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các dự án trong kế hoạch bảo trì. Đến hết ngày 31/12/2016, các cơ quan được giao nhiệm vụ bảo trì đường bộ đã hoàn thành công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa hệ thống quốc lộ.

Về khối lượng tổng thể, năm 2016, các đơn vị đã tiến hành sửa chữa được 289 cây cầu với 3.343m dầm cầu; 4.939m khe co giãn cầu và 79.282m2 mặt cầu; hoàn thành sửa chữa 6.184.877m2 mặt đường rải bê tông nhựa; 3.695.729m2 mặt đường láng nhựa 3 lớp; 1.394.314m2 mặt đường láng nhựa 2 lớp… 

Bên cạnh đó, năm 2016, các đơn vị cũng đã sửa chữa được 34.701m cống; xây mới, thay thế và bổ sung 370.494m rãnh thoát nước; đồng thời cải tạo 106 điểm đen, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Chuyên đề