(BĐT) - Theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tổ 1, tổ 2, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, trong quý III năm nay, sẽ thực hiện việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án. Lý do chỉ định thầu theo UBND tỉnh Lào Cai là vì chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển.
Chỉ định nhà đầu tư dự án BT tại Lào Cai

Dự án trên có tổng vốn đầu tư 53,976 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án dự kiến là 26 tháng, tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Theo tìm hiểu, nhà đầu tư duy nhất vượt qua vòng sơ tuyển dự án này là Công ty TNHH Xây dựng công trình số 6, có địa chỉ tại số 51 đường Phan Chu Trinh, phường Kim Tân, TP. Lào Cai.