(BĐT) - Ngày 30/11 tới, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco (MLS - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 43%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.300 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 25/12/2020.

Chăn nuôi Mitraco trả cổ tức tỷ lệ 43%

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 307 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 30 tỷ đồng.

So với kế hoạch 275 tỷ doanh thu và 40 tỷ lợi nhuận trước thuế, sau 9 tháng, Công ty đã vượt 12% chỉ doanh thu và 112% chỉ tiêu lợi nhuận.