(BĐT) - Công ty CP Cầu Phà Quảng Ninh vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá 7 phương tiện thủy. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 1,15 tỷ đồng.
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Internet

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Internet

7 phương tiện thủy được đưa ra bán đấu giá bao gồm: Phà 19/QN-2861 (sản xuất năm 1990, hết niên hạn chở khách); Phà 12/QN-2884 (sản xuất năm 1986, hết niên hạn chở khách); Cano 03/QN-2863 (sản xuất năm 1970); Cano 20/QN-2867 (sản xuất năm 1987); Phà khách 02/QN-2857 (sản xuất năm 1988); Đò khách 06(TK-06)QN-2855 (sản xuất năm 1991, hết niên hạn chở khách); Đò khách 03/QN-2852 (sản xuất năm 1989).

Đây là các tài sản công do Nhà nước giao Công ty CP Cầu Phà Quảng Ninh quản lý, không tính vào thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá chưa bao gồm thuế VAT, các loại chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí khác (nếu có).

Công ty CP Cầu Phà Quảng Ninh yêu cầu, các tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn thực hiện bán đấu giá phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc: cơ sở vật chất (trụ sở địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản cần đấu giá); có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (có tối thiếu 3 hợp đồng bán đấu giá thành công tài sản thanh lý với các cơ quan, tổ chức khác nhau với giá khởi điểm đấu giá trên 500 triệu đồng…); thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; có tên trong danh sách tổ chức ĐGTS do Bộ Tư pháp công bố; hồ sơ pháp lý đầy đủ.

Các tiêu chí bổ sung để chấm điểm sẽ thực hiện theo thang điểm 100. Tổ chức nào có điểm cao nhất thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có điểm cao nhất bằng nhau thì ưu tiên lựa chọn đơn vị có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thấp hơn. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản nêu trên là ngày 8/6/2021.