(BĐT) - Bộ GTVT cho biết, đến tháng 10/2018, Hiệp định cho vay vốn thực hiện Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ kết thúc.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Dự án mới giải ngân được 94 triệu USD vốn vay Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA); 54 triệu USD vốn vay Ngân hàng quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD) trong tổng khoản vốn vay khoảng 613 triệu USD cho toàn Dự án. Như vậy, sau gần 5 năm triển khai, tổng vốn giải ngân cho dự án cao tốc này hiện mới chỉ đạt khoảng 24%. Đây là kết quả rất thấp.