Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) công bố sản lượng cao su khai thác và thu mua 2 tháng đầu năm đạt 863 tấn, giảm 40% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 5,4% kế hoạch năm. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1.036 tấn, giảm 43% và hoàn thành 6,9% kế hoạch năm.

Công ty ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao su 577.015 USD, giảm 3% so với cùng kỳ và thực hiện 8,2% chỉ tiêu năm. Giá trị xuất khẩu giảm nhẹ là do giá bán cao su bình quân tăng 22% so với cùng kỳ đạt 36,8 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu 2 tháng của Đồng Phú đạt 44,3 tỷ đồng, giảm đến 47%. Trong đó mảng cốt lõi là mủ cao su giảm 31% còn 38,1 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính và khác giảm mạnh 79% chỉ còn 6,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh 2 tháng đạt gần 7,5 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ và mới thực hiện 4,2% kế hoạch năm. Riêng hoạt động sản xuất cao su chỉ đóng góp 2,1 tỷ đồng lợi nhuận.

Đồng Phú mới đây đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến vào ngày 24/4 tại văn phòng công ty. Nội dung chi tiết cuộc họp chưa được công bố.

Cổ phiếu DPR trên thị trường đang có giá 33.800 đồng/cp, giảm 12% so với thời điểm đầu năm.

Theo NDH