(BĐT) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Cao Bằng, hiện nay trên địa bàn Tỉnh có 63 Giấy phép khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp (DN) còn hiệu lực, trong đó có 53 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 10 Giấy phép khai thác khoáng sản khác. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trong số các DN tham gia khai thác khoáng sản, có nhiều DN vẫn còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Nguyên nhân của thực trạng trên là do đa phần các giấy phép khai thác khoáng sản tại tỉnh Cao Bằng đều được cấp trước khi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực. Việc này khiến nhiều đơn vị hoạt động khoáng sản gặp khó khăn vì phải nộp khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước đây khi lập dự án đầu tư chưa tính đến. Thậm chí một số DN không có khả năng nộp khoản tiền này đã phải tạm dừng sản xuất hoặc đề nghị trả lại mỏ.

Bên cạnh đó, do giá cả trên thị trường khoáng sản giảm sâu, sản xuất không hiệu quả, đa số các mỏ khai thác khoáng sản đã tạm dừng hoạt động và có nhiều mỏ đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng hiện nay giấy phép đã hết hạn, dẫn đến không thu được tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế, phí liên quan.

Sở TN&MT Cao Bằng không xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến quyền lợi của DN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Tỉnh; đề xuất UBND Tỉnh đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản đối với một số DN không thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong năm 2016.