Cạnh tranh về giá, Liên danh Công trình 568 - Xây lắp 368 trúng gói thầu 240 tỷ đồng tại Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hơn 4 tháng kể từ thời điểm mở thầu, Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận tải (bên mời thầu) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XL-06 Thi công xây dựng đoạn Km107+757- Km120+600 và đoạn Km137+040 – Km137+960 - tuyến nối Lai Châu thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá dự toán 270,17 tỷ đồng; được phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi, qua mạng từ ngày 5/1 - 12/2/2022. Trong số 2 nhà thầu tham dự, Liên danh Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Thăng Long bị loại ở bước đánh giá tài chính do đề xuất giá dự thầu 277,139 tỷ đồng, vượt 2,57% dự toán gói thầu.

Kết quả, Liên danh Công ty CP Xây dựng Công trình 568 - Công ty CP Xây lắp 368 trúng thầu với giá 240,323 tỷ đồng, giảm giá 11%. Bên mời thầu cho biết, phần lớn nhân sự chủ chốt được Liên danh đề xuất đều không đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm. Tuy nhiên, đánh giá những thiếu sót này không phải lý do để loại ngay nhà thầu, Bên mời thầu đã cho phép Nhà thầu đề xuất các tài liệu làm rõ, bổ sung tại bước thương thảo hợp đồng.

Ông Nguyễn Bá Khương, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 568 cho biết, theo thỏa thuận liên danh, nhà thầu này đảm nhận 50% khối lượng hợp đồng. Chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng, tuy nhiên, Liên danh nhà thầu đảm bảo năng lực đưa công trình về đích sau 20 tháng thi công.

Chuyên đề