(BĐT) - Công ty CP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ vừa công bố 12/10 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận lũy kế đến năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tỷ lệ trả cổ tức ở mức 7% mệnh giá, tương đương 700 đồng cho 1 cổ phần. Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sẽ chi 28 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020. Đây là tỷ lệ cổ tức tốt nhất từ năm 2016 trở lại đây của Công ty.

Nửa đầu năm 2021, Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ghi nhận gần 123 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ở mức 11,2 tỷ đồng, giảm 14,5%, hoàn thành 50% kế hoạch năm.