(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho Công ty CP Cảng Đà Nẵng (mã chứng khoán CDN) được đăng ký giao dịch 66 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trên sàn giao dịch UPcoM.
Cảng Đà Nẵng chuẩn bị gia nhập UpcoM

Tính đến 22/10/2015, Cảng Đà Nẵng có 603 cổ đông, trong đó có 3 cổ đông lớn chiếm 86,76% vốn điều lệ. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 75% vốn điều lệ.

Hiện Cảng Đà Nẵng đang nắm cổ phần chi phối tại 3 công ty con là Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng; Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng; Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng.

Doanh thu của Công ty chủ yếu từ hoạt động bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi, lai dắt tàu, cầu bến. Năm 2015 được xem là năm đầu cổ phần hóa, Công ty đạt 573 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 125 tỷ đồng.