Cần thuê hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt/vòng quay hơn 113 tỷ đồng tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Y tế Quận 5, TP.HCM đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho thuê Hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt/vòng quay với tổng dự toán là 113,603 tỷ đồng.

Cụ thể, Trung tâm Y tế Quận 5 sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện 2 gói thầu tư vấn, gồm: Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu. Riêng Gói thầu thuê hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt/vòng quay (113,297 tỷ đồng) sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, thực hiện với hợp đồng theo đơn giá cố định.

Trước đó, Trung tâm Y tế Quận 5 đã đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu cho thuê thiết bị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng. Công ty CP Đầu tư tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo là nhà thầu duy nhất tham dự và được chọn trúng thầu với giá 30,628 tỷ đồng, giảm 0,57%.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư