Cần luật hóa các quy định về nghiệm thu, thanh toán để tránh nợ đọng xây dựng cho các nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong bối cảnh khó khăn, nhiều nhà thầu phải giảm mục tiêu lợi nhuận để bảo đảm có thêm việc làm, duy trì bộ máy hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề nợ đọng của chủ đầu tư, chây ì trong thanh toán khiến nhà thầu đã khó lại càng khó hơn. Nhiều nhà thầu đứng trên bờ vực phá sản vì nợ đọng không được thanh toán.

Ông Trần Nhật Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA

Nợ đọng trong ngành xây dựng là minh chứng cho sự bất công giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong thực hiện hợp đồng. Một bên được coi là chủ đầu tư của công trình, dự án, nhưng lại không có ý thức trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu đúng tiến độ. Trong khi nhà thầu là bên thực chất bỏ tiền ra để làm công trình, dự án đó. Nhiều chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu công trình với cơ quan quản lý, Bộ Xây dựng, sau đó đưa công trình vào sử dụng, thực hiện việc bán nhà, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất… cho khách hàng. Tuy nhiên, chủ đầu tư của công trình, dự án đó lại không ký biên bản nghiệm thu, thanh toán với nhà thầu thi công.

Trên thực tế, khi các chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán với nhà thầu thì tài sản là công trình, dự án đó chưa thuộc quyền sở hữu của các chủ đầu tư. Vậy làm sao chủ đầu tư lại có quyền bán nhà, cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (cấp sổ đỏ) cho khách hàng đến mua tại công trình, dự án đó được?

Trong bối cảnh hàng loạt các dự án luật liên quan tới hoạt động xây dựng đang được sửa đổi, bổ sung, chúng ta cần mạnh mẽ đề xuất luật hóa quy định về nghĩa vụ thanh toán của chủ đầu tư đối với nhà thầu theo hướng: để công trình, dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng thì phải trên cơ sở có sự hoàn tất nghiệm thu và xác nhận (hoặc hoàn thành) nghĩa vụ thanh toán đối với các hạng mục thành phần của công trình, dự án giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Đây đang là kẽ hở pháp lý lớn gây thiệt hại rất nhiều cho nhà thầu.

Chuyên đề