Cần khắc chế vấn nạn lạm dụng yêu cầu về chứng chỉ xây dựng làm khó nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Là doanh nghiệp có hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy nội địa, từng tham dự nhiều gói thầu trong lĩnh vực này, chúng tôi nhận thấy hiện khá phổ biến tình trạng hồ sơ mời thầu yêu cầu chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng nằm ngoài yêu cầu cần thiết so với quy mô, tính chất gói thầu, gây khó cho nhà thầu tham dự.

Bà Hồ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Công ty TNHH Tàu thuyền D. Boat

Theo phân loại, các gói thầu cung ứng dịch vụ duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy nội địa như tàu, ca nô, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng... thuộc lĩnh vực dich vụ phi tư vấn. Tuy nhiên, tại nhiều gói thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu tham dự phải có “chứng chỉ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa hạng III trở lên”. Đây là yêu cầu nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của lĩnh vực mời thầu, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Theo quy định chuyên ngành, tổ chức chỉ cần có giấy chứng nhận được Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cấp “xác nhận đủ năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa” là đã đáp ứng năng lực thực hiện các gói thầu trong lĩnh vực này.

Qua đó, chúng tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, bảo đảm hồ sơ mời thầu được xây dựng đúng quy định nhằm kiến tạo một môi trường đấu thầu công bằng, minh bạch, cạnh tranh.