(BĐT) - Đây là một trong những yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019 vừa được ban hành.
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết. Ảnh: Mạnh Hà

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết. Ảnh: Mạnh Hà

Tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực quản lý; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thể chế, chính sách; tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ đã đề ra, không để lợi ích nhóm chi phối.

Mặt khác, tăng cường phối hợp, không để xảy ra tình trạng chồng lấn, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, điều tra; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, tìm động lực tăng trưởng mới của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý...

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ tạo nền tảng vững chắc chống chọi với cú sốc từ bên ngoài; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu...