(BĐT) - Sáng 7/6, Quốc hội khóa XV đã bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đồng thời phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Theo kết quả bỏ phiếu, 473/479 đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; 471/479 đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Quốc hội khẳng định, ông Nguyễn Thanh Long đã vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Cách chức Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ảnh 1

Ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Trước đó, ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Trong đề xuất kỷ luật, Bộ Chính trị nêu rõ, ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long, 56 tuổi, quê ở Giao Thủy, Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, quyền Bộ trưởng Y tế từ tháng 7/2020 và được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Y tế vào tháng 11 cùng năm; đến tháng 7/2021, ông Long tiếp tục được phê chuẩn làm người đứng đầu Bộ Y tế.