(BĐT) - Ngày 15/9 tới, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán: C4G) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành khoảng 6,36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 6%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 63,6 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021.

6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 865,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,2% và 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 3.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 200 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 25,4% chỉ tiêu doanh thu và 21,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.