(BĐT) - Ngày 26/5 tới, Công ty CP Bột giặt Lix sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. ngày thanh toán dự kiến từ ngày 10/6/2020. 

Với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, như vậy, Công ty dự kiến chi ra 16,2 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Trước đó, cuối tháng 12/2019, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 25%. Như vậy, Công ty đã hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30%.

Quý I/2020, Công ty đạt hơn 880 tỷ đồng doanh thu và 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 54% và 66% so với cùng kỳ 2019.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 lan rộng, Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm nước rửa tay khô On1. Nhu cầu đột biến về nước rửa tay và chất tẩy rửa phần nào giúp doanh thu nội địa của Công ty tăng cao.