(BĐT) - Sau những “lùm xùm” trong việc góp vốn, chuyển nhượng cổ phần, theo thông tin vừa được Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn công khai, Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  có tổng vốn đầu tư mới, tăng hơn 8.300 tỷ đồng so với con số công khai trước đây. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Đặc biệt, 2 thành viên mới xuất hiện trong Liên danh nhà đầu tư dự án này từng là nhà thầu được chỉ định thầu nhiều gói thầu lớn thuộc Dự án.

Thấy gì từ thông tin hợp đồng BOT mới được công khai?

Theo thông tin được công khai, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500 kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức BOT (gọi tắt là Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn) trải dài trên 2 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 602 ha.

Theo Ban QLDA, hợp đồng BOT nêu trên được ký ngày 26/5/2018 giữa Liên danh 4 nhà đầu tư với UBND tỉnh Lạng Sơn (cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Ngày 9/8/2018, các bên liên quan đã ký kết Phụ lục hợp đồng số 03/01.HĐ.BOT-UBND tỉnh Lạng Sơn. Liên danh 4 nhà đầu tư gồm: Công ty CP Đầu tư UDIC, Công ty CP Licogi 16, Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà. Doanh nghiệp Dự án thành phần 1 là Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; Doanh nghiệp Dự án thành phần 2 là Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị.

Trước đây, Dự án do Liên danh Công ty CP Đầu tư UDIC - Công ty CP Đầu tư 468 - Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 - Công ty TNHH Mỹ Đà - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành làm chủ đầu tư.

Khởi công từ  năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018, tuy nhiên trong một thời gian dài Dự án bị đình trệ do các cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án - Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng. Tiếp đó, trong năm 2017, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phải dừng hợp đồng với nhà đầu tư và tìm đơn vị khác thay thế tại Dự án. Và ngày 14/5, Bộ GTVT đã có Văn bản số 4980/BGTVT-ĐTCT về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp đồng Dự án.

Thông tin vừa được công khai cũng cho thấy, Dự án có tổng vốn đầu tư gần 20.509 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư góp hơn 3.042 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động là 17.466,5 tỷ đồng. Thời hạn hợp đồng BOT nêu trên là khoảng 23 năm; thời gian dự kiến chuyển giao công trình là năm 2041. Theo thông tin được công khai trước đó, Dự án có tổng mức đầu tư 12.188 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 1.294 tỷ đồng, vốn vay 10.894 tỷ đồng. 

Dự kiến thu phí từ quý I/2021

Theo dữ liệu phóng viên Báo Đấu thầu khảo sát trong gần 3 năm qua cho thấy, trong số 18 gói thầu của Dự án được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ có 1 gói thầu với giá trị rất nhỏ (trên 1 tỷ đồng) do Ban Quản lý dự án an toàn giao thông làm Bên mời thầu được thực hiện đấu thầu rộng rãi; 17 gói thầu còn lại do Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (Doanh nghiệp dự án) làm Bên mời thầu đều được chỉ định thầu. Trong đó, hàng loạt gói thầu trị giá hàng trăm tỷ đồng được chỉ định thầu, Công ty CP Licogi 16 và Công ty TNHH Hòa Hiệp (2 nhà đầu tư có mặt trong Liên danh nhà đầu tư mới) được chỉ định thầu những gói thầu lớn.

Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt số 78/QĐ-BOT BGLS ngày 16/12/2016, Công ty TNHH Hòa Hiệp được chỉ định thầu Gói thầu XL02-QL1: Km17+00 - Km34+00 thuộc Dự án, giá gói thầu là  208.639.793.000 đồng, giá trúng thầu là 208.549.892.000 đồng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại Quyết định phê duyệt số 71/QĐ-BOT BGLS ngày 13/12/2016, Công ty CP Licogi 16 được chỉ định thầu Gói thầu XL04-QL1: Km46+00 - Km65+00 thuộc Dự án, giá gói thầu là 218.703.017.000 đồng, giá trúng thầu là 218.686.989.000 đồng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại Quyết định phê duyệt số 79/QĐ-BOT BGLS ngày 16/12/2016, Công ty TNHH Hợp Tiến được chỉ định thầu Gói thầu XL05-QL1: Km65+00 - Km81+00 thuộc Dự án, giá gói thầu là 201.629.063.000 đồng, giá trúng thầu là 201.548.444.000 đồng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Tại Quyết định phê duyệt số 80/QĐ-BOT BGLS ngày 16/12/2016, Công ty CP Bắc Phương được chỉ định thầu Gói thầu XL01-QL1: Km1+800 - Km17+00, giá gói thầu là 208.033.938.000 đồng, giá trúng thầu là 208.026.177.000 đồng; hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh…

Theo văn bản công khai thông tin Hợp đồng Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, việc hoàn vốn cho Dự án được đảm bảo bằng 1 trạm thu phí đặt tại Quốc lộ 1 Km93+160 (áp dụng hình thức thu hở) và các trạm thu phí đặt trên tuyến cao tốc (áp dụng hình thức thu kín). Tại trạm thu phí hở trên Quốc lộ 1 Km93+160 áp dụng mức giá quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT, mức tăng 15%/3 năm. Tuyến cao tốc thu phí kín với mức thu phí năm cơ sở là 2.000 đồng/PCU/km với 5 nhóm phương tiện theo Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT lần lượt là 2.000 - 2.500 - 3.500 - 5.500 - 7.200 (đồng/km). Thời điểm thu phí dự kiến là tháng 1/2021; lộ trình điều chỉnh giá vé 3 năm 1 lần, mỗi lần điều chỉnh tăng 15%.