Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương hoàn thuế giá trị gia tăng với hồ sơ đủ điều kiện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
Việc kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh
Việc kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Văn phòng Bộ Tài chính vừa có Thông báo gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Theo đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng, đúng quy định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các hồ sơ hoàn thuế nếu đủ điều kiện theo quy định.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan thuế phải giải thích kịp thời và thông báo cho người nộp thuế biết một cách công khai, minh bạch.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn kịp thời thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện việc sử dụng hóa đơn giả, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Trường hợp phát hiện các bất cập về chính sách pháp luật trong thực tiễn hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, khẩn trương tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chuyên đề