#hoàn thuế GTGT
Đại biểu Trần Văn Lâm

Quy trình thu thuế phức tạp, rủi ro gian lận cao

(BĐT) -  Mặc dù số thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) lớn nhưng số hoàn cũng lớn, quy trình hành thu phức tạp, tốn kém diễn ra ở rất nhiều khâu trung gian, làm gia tăng nguy cơ rủi ro, sai phạm, gian lận, thất thu ngân sách.
Ảnh Internet

Yêu cầu đối thoại để giải đáp vướng mắc về hoàn thuế GTGT

(BĐT) -  Đối với các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang có vướng mắc, phản ánh của các hiệp hội, doanh nghiệp thì tổ chức đối thoại ngay với hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29/5 - 2/6/2023. Đây là một trong những nội dung vừa được Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện.
Vướng mắc của nhiều doanh nghiệp trong hoàn thuế giá trị gia tăng cần sớm được xem xét, giải quyết. Ảnh: Tường Lâm

Doanh nghiệp kêu khổ vì hoàn thuế GTGT

(BĐT) - Có doanh nghiệp bị “mắc” hàng chục tỷ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đáng ra được hoàn. Có doanh nghiệp không đồng tình với cách áp dụng quy định hoàn thuế GTGT. Đó là một vài trong những khiếu nại của doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa nhận được trả lời thỏa đáng.