(BĐT) - Bộ NN&PTNT đang tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP trong NN&PTNT.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo Bộ NN&PTNT, mục đích của việc ban hành Thông tư là nhằm hướng dẫn chi tiết một số quy định về lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo Dự thảo Thông tư, đầu tư PPP trong lĩnh vực NN&PTNT là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) dự án để thực hiện dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Về hợp đồng dự án đầu tư PPP trong NN&PTNT, ngoài các loại hợp đồng quy định tại Điều 3 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Dự thảo Thông tư bổ sung thêm hợp đồng dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (DVC). Đây là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư; trong đó nhà đầu tư, DN dự án chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện liên kết với nông dân, tổ chức đại diện của nông dân theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Nhà đầu tư được quyền vận hành, kinh doanh dự án, thu phí dịch vụ từ người hưởng dịch vụ (nếu có) và phải bao tiêu sản phẩm nông nghiệp đầu ra theo số lượng, chất lượng và giá cả đã thỏa thuận.