Bổ sung dự án kho khí thiên nhiên tại Hải Phòng vào quy hoạch

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương về việc bổ sung Dự án Kho khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô 80.000 m3 tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, TP. Hải Phòng phục vụ cho  nhu cầu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các nội dung tiếp theo về triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm đáp ứng cân đối cung cầu và kết nối hạ tầng khí, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu, quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương, quốc gia và tuân thủ các quy định của pháp luật.

UBND TP. Hải Phòng được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện Dự án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, đất đai của địa phương và bảo đảm chủ đầu tư đủ năng lực, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Dự án phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư