Bộ KH&ĐT triển khai kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều ngày 31/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương chủ trì cuộc họp xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ được giao về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện theo cam kết của Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương (giữa) chủ trì Cuộc họp
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương (giữa) chủ trì Cuộc họp

Báo cáo kết quả nghiên cứu về công tác PCRT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, với tư cách là thành viên của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), từ năm 2007, Việt Nam đã tham gia vào các vòng đánh giá đa phương của APG theo phương pháp luận đánh giá dựa trên 40 khuyến nghị của FATF.

Theo kết quả tại Báo cáo đánh giá đa phương về PCRT, Việt Nam đã bị đưa vào quy trình rà soát tăng cường và quy trình rà soát các nước có thiếu hụt nghiêm trọng của FATF trong thời hạn 1 năm (từ tháng 3/2022 - 3/2023) và khắc phục những thiếu hụt được xác định trong báo cáo đánh giá đa phương.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời hạn này, Việt Nam vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về cải thiện khung khổ pháp lý. Do đó, ngày 30/6/2023, FATF đã chính thức đưa Việt Nam vào Danh sách xám và phải ban hành kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện 17 hành động được FATF chỉ định với các mốc thời hạn cụ thể trong vòng 2 năm (6/2023 - 6/2025) gồm những nội dung lớn, phức tạp đòi hỏi phải sửa đổi khung pháp lý và chứng minh hiệu quả thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Việt Anh cho biết, hậu quả khi một quốc gia bị đưa vào Danh sách xám sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Trước hết là ảnh hưởng đến luồng vốn đầu tư nước ngoài. “Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), quốc gia thuộc Danh sách xám sẽ giảm sút đáng kể luồng vốn đầu tư nước ngoài vào quốc gia đó”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho hay.

Thứ hai, ảnh hưởng đến giao dịch tài chính. Các tổ chức tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…) tại quốc gia này sẽ bị các nước tính phí cao hơn và sẽ phải chịu sự rà soát tăng cường. Chi phí ước tính có thể lên tới hàng triệu USD, dẫn đến khó khăn trong vay nợ, tăng chi phí vay từ thị trường quốc tế, khó vay ưu đãi từ IMF, WB, ADB.

Thứ ba, khi bị đưa vào Danh sách xám, EU và các ngân hàng châu Âu sẽ không thực hiện mở tài khoản cho các công ty con của quốc gia đó hoặc áp dụng các biện pháp giám sát tăng cường đối với các cá nhân, tổ chức của quốc gia đó. “Hệ lụy là không nhỏ, vì quan hệ kinh tế thương mại, tài chính, ngân hàng của Việt Nam với EU là rất lớn”, bà Nguyễn Thị Việt Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, khi quốc gia vào Danh sách xám làm giảm vị thế chính trị, danh tiếng, hình ảnh của quốc gia đối với quốc tế, tác động tiêu cực đến hoạt động đối ngoại, hệ thống tài chính - ngân hàng.

Đề cập về rủi ro nếu không khắc phục các khuyến nghị của FATF về việc thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, đại diện Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhấn mạnh, các tổ chức quốc tế (IMF, OECD…) và các sáng kiến, thoả thuận hợp tác kinh tế quốc tế đều công nhận đây là những chuẩn mực quốc tế về PCRT và đưa vào các tài liệu, văn kiện và tuyên bố, thoả thuận quốc tế có liên quan để đánh giá.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất, Bộ KH&ĐT cần sớm ban hành kế hoạch hành động thực hiện các nội dung thuộc phạm vi chức năng của Bộ được giao tại Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm Quyết định số 941/QĐ-TTg và phân công đơn vị đầu mối thực hiện, có thời hạn, kết quả cụ thể để thực hiện.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, việc ban hành Kế hoạch là nhiệm vụ quan trọng và cần được ưu tiên triển khai. Theo đó, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - đơn vị được giao chủ trì xây dựng Kế hoạch - nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để sớm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.

Chuyên đề