Bộ KH&ĐT: Đề nghị tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng trong dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong dịch Covid-19.
Bộ KH&ĐT: Đề nghị tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng trong dịch Covid-19

Bộ KH&ĐT cho biết, hiện dịch bệnh Covid-9 đang diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, qua rà soát các thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ KH&ĐT nhận thấy, nhiều chủ đầu tư, bên mời thầu ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đang tổ chức đấu thầu theo cách thức truyền thống (không đấu thầu qua mạng).

Việc tổ chức đấu thầu theo cách thức truyền thống có thể làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu do các nhà thầu ở địa phương khác gặp khó khăn trong việc nộp hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh do nhà thầu và bên mời thầu phải tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đồng thời bảo đảm hiệu quả của công tác đấu thầu, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu, ban quản lý dự án tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng đối với gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Trường hợp Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng thì cần xem xét, khuyến khích áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng để tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham dự thầu, đồng thời tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong mọi trường hợp, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư