(BĐT) -Chiều ngày 18/1/2019, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Bộ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.
Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã phổ biến mục đích, ý nghĩa và các nguyên tắc, thể lệ lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm cần thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng và minh bạch. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là kênh thông tin quan trọng để điều động, bổ nhiệm và đánh giá công tác cán bộ.

Hội nghị đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 đồng chí Lãnh đạo Bộ KH&ĐT. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đạt 100% (42/42) số phiếu tín nhiệm cao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm Lãnh đạo Bộ KH&ĐT là nhằm thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.