(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, thời gian tới sẽ ưu tiên bố trí vốn trong hơn 35.300 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để trả nợ đọng xây dựng cơ bản. 
Năm 2020, Bộ GTVT được giao 35.300,84 tỷ đồng theo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, trong khi nhu cầu vốn đầu tư của bộ này là 37.157,24 tỷ đồng. Ảnh: Đông Giang

Năm 2020, Bộ GTVT được giao 35.300,84 tỷ đồng theo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, trong khi nhu cầu vốn đầu tư của bộ này là 37.157,24 tỷ đồng. Ảnh: Đông Giang

Đây được xem là một giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, góp phần xử lý tồn tại trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2020, Bộ GTVT được giao 35.300,84 tỷ đồng theo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, gồm 6.131,4 tỷ đồng vốn nước ngoài; 20.895,2 tỷ đồng vốn trong nước của các dự án đã được giao kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 và 8.274,24 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch trung hạn. Bộ GTVT sẽ ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, đối ứng dự án ODA, vốn nhà nước tham gia dự án PPP, các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020, các dự án đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định. Sau khi bố trí vốn cho các dự án nói trên, nếu còn nguồn, Bộ GTVT mới bố trí cho dự án khởi công mới năm 2020.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, trên cơ sở rà soát tiến độ, trình tự thực hiện của các dự án, căn cứ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Bộ GTVT đã xây dựng phương án phân bổ kế hoạch cả năm 2020 và phương án giao đợt I kế hoạch năm 2020 cho các dự án đủ thủ tục, đủ điều kiện giao vốn.

Năm 2019, Bộ GTVT đã phê bình Sở GTVT Quảng Ngãi vì chưa chủ động đề xuất các giải pháp, chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh Quảng Ngãi trong công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Bộ GTVT phê bình lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh do chậm trễ trình hồ sơ phương án tổng thể điều chỉnh kỹ thuật nhằm chiết giảm kinh phí thực hiện một số hạng mục thuộc Dự án Tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắk...

Theo kế hoạch, Bộ GTVT sẽ phân bổ 35.040,72 tỷ đồng cho các dự án (tạm thời chưa phân bổ 260,12 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài dư so với nhu cầu). Trong đó, phân bổ toàn bộ 20.895,2 tỷ đồng vốn trong nước theo đúng số được Thủ tướng Chính phủ giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn (không bao gồm 8.274,24 tỷ đồng nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn) và giao kế hoạch năm 2020 đợt I là 18.637,52 tỷ đồng cho các dự án đủ thủ tục, điều kiện. Còn lại 2.257,68 tỷ đồng cần hoàn thiện thủ tục đầu tư (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, giao kế hoạch trung hạn cho 8 dự án ODA mới, phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ 5 quy hoạch ngành quốc gia…) để đảm bảo điều kiện giao kế hoạch năm 2020.

Bộ GTVT cho biết, tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2020 của bộ này là 37.157,24 tỷ đồng, gồm 5.871,281 tỷ đồng vốn nước ngoài; 23.011,719 tỷ đồng vốn trong nước của các dự án đã được giao kế hoạch 2016 - 2020 và 8.274,24 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch trung hạn. So với kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao thì kế hoạch vốn nước ngoài dư khoảng 260,119 tỷ đồng; kế hoạch vốn trong nước thiếu khoảng 2.116,519 tỷ đồng so với nhu cầu.

Để thúc đẩy giải ngân và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, ngay tại quyết định giao kế hoạch vốn năm 2020, Bộ GTVT đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, triển khai thi công, thanh - quyết toán; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, phải làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn thanh toán vào thời điểm cuối năm; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước để ghi nhận giá trị giải ngân; hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong tháng 3/2020.