• Khuyến khích huy động nguồn lực tư cho ngành y

  25/08/2020 10:00

  (BĐT) - Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới, ngành y tế sẽ ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; đào tạo nguồn nhân lực và hệ thống kiểm nghiệm y tế. Còn đối với các bệnh viện có nguồn thu lớn, có khả năng xã hội hóa cao, sẽ khuyến khích huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư.
 • Tuân thủ thứ tự ưu tiên khi bố trí vốn, chọn dự án

  12/08/2020 10:00

  (BĐT) - Việc lựa chọn dự án, bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn (ĐTCTH) giai đoạn 2021 - 2025 cần phải theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên. Một khung kế hoạch hợp lý sẽ giúp sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn đầu tư công, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang và sẽ còn chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19.
 • Sửa đổi một số quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia

  27/07/2020 08:00

  (BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 của UBTVQH quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
 • Danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn: Quốc hội hay Chính phủ quyết?

  09/05/2019 10:00

  (BĐT) - Việc sửa đổi Luật Đầu tư công cần đảm bảo quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tránh tình trạng “lợi ích nhóm”, nhưng cũng cần tăng cường tính chủ động, linh hoạt, cải cách thủ tục hành chính, sát thực tế trong điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn.
 • Bộ GTVT xin sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn

  23/10/2018 14:00

  (BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, nhu cầu vốn đầu tư của ngành này trong giai đoạn 2016 - 2020 lên tới gần 1 triệu tỷ đồng, song vốn ngân sách nhà nước (NSNN) theo kế hoạch giao trong giai đoạn này chỉ cân đối, bố trí đáp ứng trên 30% nhu cầu. 
 • Đề xuất thứ tự dùng vốn dự phòng chung kế hoạch trung hạn

  19/10/2018 08:00

  (BĐT) - Theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội, tổng mức vốn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 200 nghìn tỷ đồng, bao gồm 112 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 88 nghìn tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương.
 • Quyết liệt chấn chỉnh hoạt động đầu tư công

  21/04/2017 07:30

  (BĐT) - Cho ý kiến về phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với phần vốn còn lại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đánh giá, công tác phân bổ vốn đã thể hiện sự thận trọng của Chính phủ trong quyết tâm chấn chỉnh hoạt động đầu tư công.
 • Hà Nội rà soát dự án đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn

  09/05/2016 19:38

  (BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị, hiệp hội đoàn thể trực thuộc Thành phố có sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện rà soát để hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của cấp mình.

chuyên đề

Kết nối đầu tư