(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Bộ GTVT, tính chất đặc thù của dự án PPP là thời gian thu phí dịch vụ để hoàn vốn kéo dài (15 - 20 năm). Hiện nay, pháp luật về giá chưa có quy định, hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ cho cả vòng đời dự án nên gây khó khăn trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt nghiên cứu khả thi. Bộ GTVT đề nghị bổ sung quy định hướng dẫn về phương pháp xác định giá dịch vụ cho cả vòng đời dự án PPP. Trong trường hợp khung giá, phí đã được xác định ở bước báo cáo nghiên cứu khả thi, khung giá, phí này phải được cố định trong quá trình thực hiện dự án PPP. Giá, phí đã được đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, được nhà đầu tư tính toán trong phương án tài chính thì cấp có thẩm quyền không được thay đổi mức giá, phí này.