(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong năm 2017, Bộ đã tổ chức chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 3 DN về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với tổng giá trị vốn chuyển giao theo mệnh giá trên 515 tỷ đồng. 
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 là một trong 3 doanh nghiệp được Bộ GTVT chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC. Ảnh: Lê Tiên

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 là một trong 3 doanh nghiệp được Bộ GTVT chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC. Ảnh: Lê Tiên

3 DN đó là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 và Công ty CP Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư GTVT. 

Hiện Bộ đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển giao vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng đường thủy về SCIC theo quy định. Bộ GTVT cũng đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC để tiếp tục triển khai, thực hiện thoái vốn nhà nước tại 4 DN.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Bộ GTVT cũng đã hoàn thành bán đấu giá, chuyển nhượng vốn nhà nước tại 3 DN với giá trị thu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN đạt 9,49 tỷ đồng. Hiện tại, Bộ đang tiếp tục thực hiện bán đấu giá, chuyển nhượng vốn nhà nước đối với 3 DN còn lại gồm: Công ty CP Quản lý xây dựng đường bộ Quảng Ngãi, Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 và Công ty CP Tư vấn và Ứng dụng khoa học công nghệ GTVT. Đến nay, Bộ đang hoàn thiện phương án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt, ban hành Quyết định công bố giá trị DN cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, lập phương án cổ phần hóa, xây dựng phương án cơ cấu lại để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng phương án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2017 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.