(BĐT) - Việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Công Thương với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 7/5, tại Hà Nội nhằm mục tiêu phục vụ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất người dân, doanh nghiệp. 
Đại diện Bộ Công Thương và VCCI ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp (ảnh: MK)

Đại diện Bộ Công Thương và VCCI ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp (ảnh: MK)

Đây là chương trình phối hợp toàn diện, bao trùm với 3 trụ cột hành động chính là: Hoạt động xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến thể chế, pháp luật, điều ước quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để cụ thể hóa các trụ cột này, Chương trình đã chỉ rõ các hoạt động cụ thể trong các ngành, lĩnh vực của ngành công thương như công nghiệp, thương mại trong nước, thương mại quốc tế, cạnh tranh, quản lý thị trường, năng lượng và hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình cũng nêu rõ quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thực hiện các hoạt động cũng như nêu rõ hai bên sẽ cụ thể hóa hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động theo chương trình công tác từng năm.

Đánh giá cao Chương trình phối hợp giữa hai bên, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, sự phối hợp, đồng hành này của VCCI với Bộ Công Thương là nền tảng quan trọng cho sự đồng thuận và lan tỏa kịp thời tinh thần chỉ đạo, các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là một kênh thông tin vô cùng quan trọng giúp các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương có cơ hội được trao đổi, đánh giá trong quá trình tham mưu xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào một “trạng thái bình thường mới” với nhiều khó khăn và thách thức.

Trong thời gian qua, cùng với sự phối hợp của VCCI, Bộ Công Thương đã tiếp nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các doanh nghiệp, hiệp hội để góp phần hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành…