(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về đề nghị chỉ định tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) của Bộ Công Thương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Phó Thủ tướng, pháp luật về đấu thầu quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (Điều 26 Luật Đấu thầu). Đối với việc chỉ định đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII, căn cứ đặc điểm và yêu cầu của gói thầu, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để sớm triển khai thực hiện.

Trước đó, Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về việc chỉ định Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII. Viện Năng lượng là đơn vị đã tham gia thực hiện lập các Quy hoạch điện I, II, III, IV, V, VI, VII điều chỉnh.