Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy.
Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội
Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội

Sáng 25/6, tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII, Thành uỷ Hà Nội thông báo quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội.

Cụ thể, tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.

Trước đó, ngày 21/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chuyên đề