(BĐT) - Ngày 5/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước dự kiến tổ chức bán đấu giá đối với 30 lô đất ở tại Khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Cụ thể, Trung tâm sẽ tổ chức bán đấu giá 12 lô đất tại cụm N24B, từ lô 49 đến lô 60, có tổng diện tích 2.016 m2 với tổng giá khởi điểm 14,64 tỷ đồng; 18 lô đất tại cụm N26A, từ lô 22 đến lô 39, có tổng diện tích 3.024 m2 với tổng giá khởi điểm 21,96 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm của 30 lô đất ở này là 36,6 tỷ đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức với hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục nhiều vòng, phương thức trả giá lên. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá.