(BĐT) - Trong quý I và II/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định (chủ đầu tư) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 06 (WB5/GW-BĐ/XLl): Xây dựng cống lấy nước, nhà quản lý và tràn xả lũ số 2 thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định. 
Bình Định: Sắp chọn nhà thầu xây dựng cống quản lý thiên tai

Với giá gói thầu gần 58 tỷ đồng, Gói thầu được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Cùng trong thời gian này, bên mời thầu là Ban Quản lý dự án quản lý thiên tai tỉnh Bình Định cũng sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu khác là: Gói thầu số 08 (WB5/GW-BĐ/XL2): Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống quan trắc (giá gói thầu 3,1 tỷ đồng); Gói thầu số 09 (WB5/CS-BĐ/TV6): Tư vấn giám sát (giá gói thầu 1,1 tỷ đồng)…

Từ quý III/2017, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 (WB5/CS-BĐ/TV7): Xây dựng Kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP, có giá gói thầu gần 1,6 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức đấu thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trước đó, trong năm 2015 - 2016, tại dự án này, Ban Quản lý dự án quản lý thiên tai tỉnh Bình Định đã lựa chọn thành công một số nhà thầu thực hiện các gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cứu hộ cứu nạn cho các xã; Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ; Nhà tránh trú bão, lũ kết hợp sinh hoạt cộng đồng tại một số xã: Nhơn Phúc, Nhơn Hậu, Nhơn An (thị xã An Nhơn) và tại xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước)...

Được biết, Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 179 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA (vay Ngân hàng Thế giới) và vốn đối ứng.