(BĐT) - Vào các ngày 8, 15 và 22/9/2020, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở của 74 lô đất tại Khu dân cư xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là UBND xã Mỹ Phong. Tài sản đấu giá gồm 59 lô đất tại thôn Văn Trường Tây, 3 lô tại thôn Phước Trung, 3 lô tại thôn Vĩnh An, 3 lô tại thôn Phú Quang và 6 lô tại thôn Gia Hội. Diện tích các lô đất từ 158,4 m2/lô đến 299,8 m2/lô. Giá khởi điểm từ 111.735.000 đồng/lô đến 359.760.000 đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 18.455.680.000 đồng.

Phiên đấu giá đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 8/9/2020 với 25 lô đất, trong đó có 6 lô tại thôn Gia Hội, 19 lô tại thôn Văn Trường Tây - hướng Bắc. Tổng diện tích đấu giá đợt 1 là 6.885,9 m2, với tổng giá khởi điểm là 7.055.370.000 đồng.

Phiên đấu giá đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 15/9/2020 với 25 lô đất, trong đó có 22 lô tại thôn Văn Trường Tây, 3 lô tại thôn Phú Quang và các lô còn lại của đợt 1 (nếu có). Tổng diện tích đấu giá đợt 2 là 5.849,6 m2, với tổng giá khởi điểm là 5.942.950.000 đồng.

Phiên đấu giá đợt 3 sẽ diễn ra vào ngày 22/9/2020, gồm 24 lô đất, trong đó có 11 lô tại thôn Văn Trường Tây - hướng Nam, 3 lô tại thôn Phước Trung, 3 lô tại thôn Vĩnh An, 7 lô tại thôn Văn Trường Tây - hướng Bắc và các lô còn lại của đợt 2. Tổng diện tích đấu giá đợt 3 là 5.332,5 m2, với tổng giá khởi điểm là 5.457.360.000 đồng.

Hình thức đấu giá là kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại vòng 1 và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá từ vòng 2 trở đi. Phương thức đấu giá là trả giá lên, bán riêng từng lô.

Người có tài sản đấu giá là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ.