(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cơ sở nhà đất số 131 đường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn. Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá tài sản này là 16,325 tỷ đồng, trong đó giá trị tài sản trên đất là 705,04 triệu đồng, giá quyền sử dụng đất là 15,62 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính thực hiện bán đấu giá tài sản này theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Cơ sở nhà đất số 131 đường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn là tài sản công, trước đây được giao cho Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Định quản lý và sử dụng. Hiện nay, Trung tâm đã được hợp nhất thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định. Cơ sở nhà đất số 131 đường Lê Hồng Phong có diện tích đất 155 m2. Sau khi bán đấu giá, cơ sở nhà đất này được phê duyệt mục đích sử dụng mới là đất ở.