(BĐT) - Ngày 3/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bến Thành sẽ bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Phạm Tôn. Giá khởi điểm được đưa ra là 212,8 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng dư nợ của khoản vay tính đến ngày 24/2/2020 là 272,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 212,8 tỷ đồng, dư nợ lãi là 59,7 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm nhiều quyền sử dụng các khu đất tại Bình Dương, TP.HCM và nhiều loại phương tiện vận tải.