BIDV đấu giá toàn bộ tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị của Chế biến nông sản Tamico

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thắng Lợi thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Bình ủy quyền ngày 20/6/2024.

Tài sản đấu giá là toàn bộ tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị và máy công trình của Công ty CP Chế biến nông sản Tamico tại BIDV - Chi nhánh Quảng Bình.

Theo đó, giá khởi điểm là hơn 90,55 tỷ đồng; tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm. Thời gian tổ chức đấu giá là 14h00 ngày 20/6/2024.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Thắng Lợi để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Chuyên đề