BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3986/KH-BHXH về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch theo đúng chức năng nhiệm vụ, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và cụ thể hóa các nhiệm vụ cơ bản.

Cụ thể, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA, Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của BHXH Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chức, viên chức trong toàn Ngành, các chủ sử dụng lao động, người lao động và các chủ thể tham gia BHXH về nội dung cam kết và những công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả cũng như hạn chế tối thiểu các thách thức mà việc thực hiện Hiệp định EVFTA mang lại.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, thể chế, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị phải rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các cam kết, nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA.

Mặt khác, Ngành sẽ phối hợp với các tổ chức ASXH của các quốc gia thành viên EVFTA nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp thực thi các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định; Tham gia đàm phán và thực hiện các Hiệp định song phương về BHXH, BHYT tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài dễ dàng tiếp cận các chế độ, chính sách ASXH, cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài...

Chuyên đề