(BĐT) - Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vừa có Quyết định số 1119/QĐ-BVTD phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm hóa chất năm 2020 - 2021 với tổng dự toán 922,607 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 6/2020, Bệnh viện Từ Dũ sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng) để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Hợp đồng Gói thầu thực hiện theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện là 24 tháng.

Đây là gói thầu mua sắm hàng hóa, thuộc hoạt động chi thường xuyên, sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện Từ Dũ, được thực hiện tại TP.HCM và nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.