Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT- BYT, ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hang hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Địa chỉ: Phố Việt Đức, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: Đỗ Mạnh Nhất - Trưởng phòng VTTBYT. Điện thoại: 0913.065.123; Email: domanhnhat@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ trên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 23 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 08 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 23/8/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị:

STT

Tên thiết bị

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản

Số lượng

Đơn vị tính

1

Hệ thống chuyển mẫu tự động

Yêu cầu chung:

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau, mới 100%.

- Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

- Máy chính đạt tiêu chuẩn CE, FDA hoặc tương đương.

Cấu hình cơ bản của hệ thống:

- Hệ thống chuyển đổi, động lực (sử dụng máy thổi khí).

- Hệ thống điều khiển, kèm máy tính và phần mềm (có thể cấp cho kiểm soát ≥15 trạm).

- Số trạm nhận/gửi mẫu: 2.

- Hệ thống đường ống kèm phụ kiện: 01 hệ thống (chiều dài khoảng 160 m).

- Hộp vận chuyển mẫu kèm phụ kiện: ≥10 chiếc.

Tính năng: vận chuyển mẫu xét nghiệm; bệnh phẩm; thuốc; phim X-Quang…

01

HT

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Địa chỉ: Phố Việt Đức, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Qúy IV/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng; thanh toán 70% giá trị còn lại của hợp đồng hoặc theo từng đợt thanh toán sau khi có đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán theo quy định.

5. Các thông tin khác: Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế, các điều kiện thương mại…

Trân trọng thông báo.

Ghi chú: Quý đơn vị có thể liên hệ để khảo sát lắp đặt hệ thống theo thông tin đã ghi ở trên.

Tải file đính kèm

Chuyên đề