Bệnh viện Quân y 121 mua 231,7 tỷ đồng thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục Hậu cần Quân khu 9 vừa phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2023 cho Bệnh viện Quân y 121 với tổng dự toán 231,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán có 12 gói thầu. Trong đó có 3 gói thầu mua thuốc (82,688 tỷ đồng); 2 gói thầu mua hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm, hóa chất theo máy (38,242 tỷ đồng); còn lại là các gói thầu mua vật tư tiêu hao và chuyên khoa (110,811 tỷ đồng).

Dự kiến, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ tháng 10 - 12/2022.

Cùng thời gian này năm 2021, Bệnh viện Quân y 121 cũng tổ chức đấu thầu 10 gói thầu thuộc Dự toán mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2022, với tổng dự toán là 189,598 tỷ đồng.

Chuyên đề