Bệnh viện Nhi Trung ương “ém” kết quả đấu thầu thuốc?

(BĐT) - Trong các năm 2016 - 2017, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức 2 lần đấu thầu mua thuốc với tổng số 4 gói thầu. Tuy nhiên, cả 4 gói thầu này đều không được đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.
Về việc không đăng kết quả lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu mua thuốc theo quy định, cán bộ của Bệnh viện Nhi Trung ương giải thích là “do chúng tôi quên”. Ảnh: Nhã Chi
Về việc không đăng kết quả lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu mua thuốc theo quy định, cán bộ của Bệnh viện Nhi Trung ương giải thích là “do chúng tôi quên”. Ảnh: Nhã Chi

Đây là một trong những kết luận của Thanh tra Bộ Y tế về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, cung ứng, quản lý chất lượng và sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/1/2016 - 31/12/2017.

Cụ thể, theo Thanh tra Bộ Y tế, trong số 4 gói thầu nêu trên, có 2 gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi và 2 gói thầu mua sắm trực tiếp.

Đối với 2 gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi, Gói thầu số 1: “412 thuốc theo tên generic” có giá kế hoạch là 307,315 tỷ đồng. Trong số 73 đơn vị mua hồ sơ mời thầu (HSMT) và 67 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), có 66 nhà thầu trúng thầu 353 thuốc, với tổng giá trúng thầu là 260,457 tỷ đồng.

Gói thầu số 2: “123 thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị” có giá gói thầu là 115,403 tỷ đồng. Trong số 10 nhà thầu mua HSMT và nộp HSDT, có 9 nhà thầu trúng thầu 116 thuốc, với tổng giá trúng thầu là 107,726 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, trong năm 2018, Bệnh viện Nhi Trung ương đã công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu mua thuốc được tổ chức làm 2 đợt.

Trong đó, 2 gói thầu mua sắm trực tiếp thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 1 năm 2018 của Bệnh viện Nhi Trung ương có tổng giá trị trúng thầu là 66,308 tỷ đồng với 52 danh mục thuốc. Cụ thể, Gói thầu số 1 Thuốc generic (gồm 36 danh mục) có 19 nhà thầu trúng thầu 34 danh mục thuốc, với tổng giá trúng thầu là 51,775 tỷ đồng. Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 20 danh mục) có 3 nhà thầu trúng thầu, với tổng giá trị trúng thầu là 14,533 tỷ đồng.

Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi có 2 gói thầu thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 2 năm 2017 (kế hoạch năm 2018) của Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong đó, Gói thầu số 1: 463 danh mục thuốc generic có 62 nhà thầu trúng thầu 361 mặt hàng, với tổng giá trúng thầu là 264,733 tỷ đồng. Gói thầu số 2: 112 danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có 5 nhà thầu trúng thầu 106 mặt hàng thuốc, với tổng giá trị trúng thầu là 64,038 tỷ đồng.

Đối với 2 gói thầu mua sắm trực tiếp, Gói thầu số 1: “28 thuốc theo tên generic” có giá kế hoạch là 29,878 tỷ đồng, có 15 nhà thầu trúng thầu 24 thuốc với giá trúng thầu là 28,541 tỷ đồng. Gói thầu số 02: “15 thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị” có giá kế hoạch là 6,189 tỷ đồng, có 4 nhà thầu trúng thầu 15 thuốc với giá trúng thầu là 6,189 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bệnh viện đã mua bổ sung 17 thuốc với giá trị là hơn 2,335 tỷ đồng đối với một số thuốc đã đưa vào kế hoạch đấu thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, một số thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, thuốc khan hiếm trên thị trường có ít nhà cung cấp, thuốc mua cho nhu cầu đột xuất của các khoa lâm sàng.

Ngoài việc chưa thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thanh tra Bộ Y tế còn chỉ ra Bệnh viện thực hiện không đầy đủ việc thanh lý hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tìm hiểu về nguyên nhân không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, một cán bộ Khoa Dược của Bệnh viện Nhi Trung ương giải thích: “Đó là do chúng tôi quên. Vì chúng tôi nghĩ đã gửi kết quả lựa chọn nhà thầu cho Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là xong”.

Mặc dù vậy, sau khi Đoàn thanh tra của Bộ Y tế làm việc và ban hành văn bản kết luận, trong đó kiến nghị Bệnh viện phải hoàn tất việc thanh lý các hợp đồng cung ứng thuốc đã thực hiện với nhà thầu trúng thầu và thực hiện việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, nhưng đến ngày 15/2/2019, kết quả lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2017 vẫn chưa được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

Chuyên đề