Bệnh viện Mắt - TMH - RHM mời chào giá thuê máy đo công suất thuỷ tinh thể

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị y tế.

Hiện tại, Bệnh viện Mắt - TMH - RHM có nhu cầu thuê máy đo công suất thuỷ tinh thể. Để có cơ sở lập kế hoạch, Bệnh viện Mắt - TMH - RHM kính mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cho thuê máy đo công suất thuỷ tinh thể chào giá thuê máy đo công suất thuỷ tinh thể.

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh: Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế căn cứ theo nghị định 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/202. Số điện thoại/email trong trường hợp bệnh viện cần liên lạc.

2. Bản phân loại thiết bị y tế.

3. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm).

4. Hợp đồng cho thuê máy tương tự, giấy xác định giá trị thiết bị.

5. Catalogue, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị, CFS, ISO và các tài liệu khác có liên quan, giấy chứng nhận chất lượng, xuất xứ (CO, CQ) có bản dịch tiếng Việt do đơn vị có tính pháp nhân dịch thuật thực hiện - Bản sao công chứng).

6. Cam kết cung cấp chứng nhận giám định vế chất lượng sản phẩm do cơ quan, tổ chức có đủ năng lực cấp phép.

7. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi bản giấy báo giá có đóng dấu và gửi về địa chỉ: Bệnh viện Mắt - TMH - RHM. Đ/c: Số 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đồng thời gửi file scan qua email: todauthau.bv3ckag@gmail.com.

8. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11 tháng 6 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

9. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Trân trọng thông báo.

Tải file đính kèm

Chuyên đề